รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

2021-09-12 11:18:24 ร้องทุกข์


ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 0 รายการ
ร้องทุกข์ 1 รายการ