รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

Failed to connect to MySQL: No such file or directory