ผลิตภัณฑ์ตำบลเวียงทอง (OTOP)

พัด copy พัดหวาย
ถุงผ้าจากผ้าหม้อห้อม กระเป๋าใส่โทรศัพท์หรือเศษเหรียญ
ตะกร้าสาน ตะกร้าสาน
ผลิตภัณฑ์แม่บ้านผาสุก
สนใจติดต่อ 081-8820365
กระเป๋าสตางค์  กระเป๋าสตางค์ผ้าด้นมือ
พวงกุญแจ พวงกุญแจกระบวยน้ำ
กระเป๋า กระเป๋าสะพายข้างผ้าด้นมือ
พวงกุญแจจากผ้าหม้อห้อม พวงกุญแจ
กระติบข้าวเหนียว กระติ๊บข้าวเหนียว
ที่ใส่กุญแจ พวงกุญแจ
166 copy เสื้อหม้อห้อมตำบลเวียงทอง
หมูกระจก แคบหมู น้ำพริกหมูกระจก

นางพนชกร เขื่อนเพ็ชร

บ้านเลขที่ 100/4 หมู่ที่ 10

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 086-406-4578

น้ำพริกลาบ

นางศรีภา อินใจ

บ้านเลขที่ 66/2 หมู่ที่ 2

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 084-626-883 หรือ 087-356-4359

หม้อห้อมน้องผึ้ง

นางแก้วลูน จินดาคำ

บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 2

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 081-021-0359

หม้อห้อมแม่ป๋า

นางสาวปภากา จินดาคำ

บ้านเลขที่ 111/14 หมู่ที่ 1

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 083-552-2892

หม้อห้อมอวิกา

นางชวัลณัฎฐ์ ถิ่นจอมธ์

บ้านเลขที่ 5/2 หมู่ที่ 3

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 091-072-0248

จิ้งหรีดทอด หมูกรอบ หมูสามรส

นางปลา ลาภใหญ่

บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 12

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 061-874-5149

จักสานจากไม้ไผ่

นายวิรัช กันศิริ

บ้านเลขที่ 137/2 หมู่ที่ 10

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 086-054-2788

ขนมกระหรี่ปั๊ป ครองแครง ขนมเกลียว

นางต่อมแก้ว ไชยนันทน์

บ้านเลขที่ 95/3 หมู่ที่ 12

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 095-281-3477

แหนม หมู-เนื้อ

นางสนิท มโนรส

บ้านเลขที่ 66/4 หมู่ที่ 12

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 085-041-8525

แหนม หมู-เนื้อ

นางนฤมล เจริญยิ่ง

บ้านเลขที่ 50/3 หมู่ที่ 7

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 081-651-5224

แคบหมู

นางพีชรียา อินจันทร์

บ้านเลขที่ 131/2 หมู่ที่ 9

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 090-249-4210

ขนมเทียนแก้ว

นางสายสมร ถาถม

บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 4

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 085-716-9662

เก้าอี้ไม้

นางเจียมจันทร์ ขันเพ็ชร

 หมู่ที่ 3

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 086-117-2127

ผ้าด้นมือ

นางบุญมา จำเริญ

บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 089-192-9823

จานรองแก้ว ขันโตก

นางจันผล สันป่าเป้า

บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 086-189-8652

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

นางเพ็ญศรี เวียงทอง

บ้านเลขที่ 133/2 หมู่ที่ 10

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 089-265-9001

ขนมเทียนแก้ว

นางอำพัน เวียงคำ

บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 10

ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โทร 084-045-8703