บุคลากร : กองช่าง

 ประพันธ์
นายประพันธ์  จันทราพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายอัครเดช เสนาหวาน
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
 

จำรัส

 

นายอุกฤษฎ์ เวียงนาค ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

S__9625606

นายจำรัส  จิตมณี
ช่างเครื่องสูบน้ำ
นายอุกฤษณ์ เวียงนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุเทพ สุดเสน่ห์
คนงานเครื่องสูบน้ำ