การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ เชิญชวนให้ผู้มีเงินได้จาก ค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน กฎหมาย การบัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การประกอบโรคศิลป์ การรับเหมา การค้าขายทั่วไป การขายพืชผลทางการเกษตรและการขนส่ง เป็นต้น โดยให้ท่านยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ทุกสาขา หรือทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ทุกสาขาหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ โทร.054511175 ต่อ 0 หรือศูนย์สารนิเทศกรมสรรพากร

Share