ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง ร่วมนำเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ถวายวัดในพื้นที่ตำบลเวียงทอง จำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดไชยามาตย์ วัดทองเกศ วัดน้ำบ่อ วัดโพธิสุนทร วัดเขื่อนคำลือ วัดผาสุก และวัดป่าเวียงทอง (หมู่ที่ 9) เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในระหว่างพรรษาและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสืบต่อไป

Share