พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนในตำบลเวียงทอง ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share