การประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น ได้จัดการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอำเภอสูงเม่น นายพยุงศักดิ์ พลลุน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น และนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, นักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อรับฟังการชี้แจงแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 และการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share