การประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 และการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง รับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 และตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเวียงทอง, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทองร่วมรับการตรวจใน ครั้งนี้ด้วย

 

 

Share