มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร่ รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – 1 กรกฎาคม 2562 และมีการให้บริการรับสมัครนอกสถานที่ ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิษถ์

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054531870 หรือ www.facebook.com/Phrae.RU

Share