มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2556

วันที่  26  ธันวาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำโดยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตตำบลเวียงทอง จำนวน  500  ผืน       เนื่องจากตำบลเวียงทองมีพื้นที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลองมีต้นไม้มากและอยู่ติดแม่น้ำยม  จึงทำให้อากาศหนาวเย็น และเนื่องจากสภาพอากาศในปีนี้ค่อนข้างหนาวมากกว่าทุกปีและคาดว่าจะยาวนานกว่าปีก่อน ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จึงได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลจึงได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวโดยการจัดหาเครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวในฤดูหนาวนี้

DSC_0076

Share