ประชุมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

Share