การรับสมัครร้านค้าใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ”

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านค้าใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหรือพื้นที่ขายของในตำบลเวียงทองได้

Share