แจ้งการออกปฏิบัติงานการทำ Step Test เพื่อค้นหาจุดท่อแตก ท่อรั่ว ในเขตจำหน่ายน้ำของกปภ.สาขาแพร่

การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่แจ้งการออกปฏิบัติงานการทำ Step Test เพื่อค้นหาจุดท่อแตก ท่อรั่ว ในเขตจำหน่ายน้ำของกปภ.สาขาแพร่ ซึ่งจำเป็นต้องปิดจ่ายน้ำชั่วคราวในการตรวจสอบ อาจมีผลกระทบทำให้น้ำปะปาไม่ไหล หรือ ไหลอ่อน โดยเจ้าหน้าที่จะออกปฏิบัติงาน ในคืนวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 03.00 น.

Share