ร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เข้าร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ประจำปี 2562 อันเป็นประเพณีทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน โดยเริ่มขบวน เวลา 15.00 น. ณ ตลาดแพร่ปรีดา และเคลื่อนขบวนไปตามถนนยันตรกิจโกศล ไปยังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

Share