แผนการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ใหม่)

แผนการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ใหม่) ในหมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 11 ดังนี้

Share