ประกาศผลพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ลำดับ 1 นายอุกฤษฎ์  เวียงนาค
ลำดับ 2 นางสาวพรพรรณ เจริญสุข
ลำดับ 3 นางสาวประภาภรณ์  มณีวรรณ

ประกาศผลสอบ

Share