การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน (เพิ่มเติม)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยนายประกอบ ค้าไม้ ปลัดอำเภอสูงเม่น และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน (เพิ่มเติม)

Share