การขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดแพร่

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด โดยให้ดำเนินการรณรงค์​ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งกลุ่มเป้าหมายที่รับค่าตอบแทนรายเดือน เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ขับรถรับจ้าง นักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) โดยสมัครได้ที่ ธนาคาร ธกส. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ทุกสาขา

Share