รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบฯ พนักงานนวดไทย ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบฯ พนักงานนวดไทย ระดับ1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2562 และเริ่มเรียนวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 (18 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้สมัคร..

1.มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

2.ผ่านการเรียนหรืออบรมหลักสูตรนวดไทย จากสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมกันไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง

3.มีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่องคุณสมบัติผู็เข้ารับการทดสอบ

  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพแก่ผู้มารับบริการไม่น้อยกว่า 100 ราย (ระยะเวลาการเก็บประสบการณ์ ตั้งแต่ มกราคม 2562 – ปัจจุบัน )

ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โทร. 054-660025-29

Share