มอบเงินช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ร่วมเป็นเกียรติมอบเงินช่วยเหลือประชาชนตำบลเวียงทอง จากเหตุสาธารณภัย ประเภท วาตภัย (พายุฤดูร้อน ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 และ 25 พฤษภาคม 2562) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share