การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2 กรณีได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

Share