ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

คณะกรรมการดำเนินการประมูล ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุก

ขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  บริษัท ฤทธิกรวิศวกรรม จำกัด

เป็นผู้ชนะการประมูล

ประกาศผลขยะ1

Share