รับฟังแนวทางการรับความช่วยเหลือจากลมพายุ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เชิญประชาชนตำบลเวียงทอง มารับฟังแนวทางการรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ชั้นล่างอาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อให้ประชาชนตำบลเวียงทองรับรู้และเข้าใจแนวทางในการช่วยเหลือที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจะสามารถช่วยเหลือได้

Share