ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายอำเภอสูงเม่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลเวียงทอง พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากวาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

Share