การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

จังหวัดแพร่ขอเชิญเข้าร่วมสมัครคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.phrae.m-society.go.th และยื่นแบบกรอกประวัติและเอกสารประกอบการสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

Share