ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง 2562

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง ณ ลานท่าน้ำยมหน้าวัดผาสุก ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง และขบวนแห่สงกรานต์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการแสดงถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ และเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

   

Share