วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 7.00 น. ที่ผ่านมา นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อชาติไทย

Share