การประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการประชุม “การจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง” โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาและหารือแนวทางในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2562 นี้

Share