ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 11.30 น. ณ วัดไชยามาตย์ วัดทองเกศ วัดโพธิสุนทร และในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 11.30 น. ณ วัดน้ำบ่อ วัดเขื่อนคำลือ วัดผาสุก

Share