การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อพิจารณาการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและพิการ จำนวน 7 ราย ที่ขอความอนุเคราะห์ใช้รถกู้ชีพ ซึ่งเป็นรถที่เหมาะสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล

Share