วันท้องถิ่นไทย 2562

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายสดุดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น

Share