แจ้งปิดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ แจ้งปิดจ่ายน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 200 ม.ม. ซึ่งเป็นงานขยายเขตจำหน่ายน้ำของโครงการเวียงโฮม หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงทอง จึงมีผลกระทบให้พื้นที่ของตำบลเวียงทองทั้งหมดไม่ไหล ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. โดยจะเร่งดำเนินการให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำน้อยที่สุด

Share