เปิดรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเปิดรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเด็กที่มาสมัครต้องอายุครบ 1 ขวบครึ่ง นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และมีสุขภาพแข็งแรง

**สามารถติดต่อขอใบสมัครและสมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตั้งแต่วันที่ 1-29 มีนาคม 2562 รายละเอียดอ่านต่อด้านล่าง..

Share