องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ออกบริการทำหมันสุนัขและแมว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ออกบริการทำหมันสุนัขและแมว ณ บริเวณวัดไชยามาตย์ ตำบลเวียงทอง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้ทำหมันสุนัขเพศผู้ จำนวน 6 ตัว และเพศเมีย จำนวน 15 ตัว เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวไม่ให้สร้างปัญหาให้กับทางวัดไชยามาตย์ภายหลัง

Share