ออกฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้นำรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ตำบลเวียงทอง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ชั้นบรรยากาศ และลดปริมาณฝุ่นละอองที่จะส่งผลกระทบแก่ประชาชน ตามนโยบายของอำเภอสูงเม่นและจังหวัดแพร่

Share