ประชุมชี้แจงและกำชับ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้เดินทางมาประชุมชี้แจงและกำชับ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ให้แก่นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5,8,9,11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งร่วมลงสำรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยร่องผา หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share