กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวต โครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 ของ ITU

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวต โครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 ของ ITU โดยสามารถร่วมโหวตได้ทาง http://goo.gl/UMM1hA หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้..

Share