อบต.ดอนมูล รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง “พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)” จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถขอยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-541460 และสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.donmoon.go.th

Share