การติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร” บริเวณลำเหมืองทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร” บริเวณลำเหมืองทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่อำเภอสูงเม่น และคณะกรรมการตรวจรับโครงการฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการฯด้วย

Share