กิจกรรมเพื่อสังคม “เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ในราคากระป๋องละ 30 บาท

บริษัทแพร่มิตรประสานยานยนต์ จำกัด จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้น โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ทุกรุ่น (เฉพาะยี่ห้อฮอนด้า) ในราคากระป๋องละ 30 บาท ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์วัดทองเกตุเก่า ตำบลเวียงทอง

Share