โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา นำโดยนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมทำกิจกรรมตาม “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม” โดยมีกิจกรรม “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดวัด ณ วัดโพธิสุนทร หมู่ที่5 ตำบลเวียงทอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตามหลัก “บวร” ร่วมกับจิตอาสา

Share