งานโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการแพ้-ชนะ อภัยและความสามัคคี และได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของตนเอง

Share