ทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.09 น. นำโดยผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมพิธีทำบุญวันปีใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และยังมีบริการตัดผมฟรี จาก ชมรมช่างตัดผมชายบุรุษหล่อจังหวัดแพร่ด้วย

Share