เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 2562

เช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นำโดยนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมทั้ง จ.ส.อ.ทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และนายเอนก สบายสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมเปิด “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 2562” ณ บริเวณปากทางเข้าตำบลเวียงทอง โดยเป็นโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ ช่วงที่1 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจประสบเหตุสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่

 

Share