เปิดการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายประกอบ ค้าไม้ ปลัดอำเภอสูงเม่น ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลเวียงทอง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโพธิสุนทร ตำบลเวียงทอง โดยโครงการเป็นความร่วมมือระหว่างกรมเจ้าท่าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนตำบลเวียงทอง มีจุดประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน

Share