ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่องประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ราคากลาง 2,300,000.-บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง รายละเอียดตามประกาศแนบ ฯ
ประมูลรถขยะ1

ประมูลรถขยะ

 

Share