โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ท่านนายอำเภอสูงเม่น นายพยุงศักดิ์ พลลุน ได้เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ที่จะมีการดำเนิน “โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร” บริเวณลำเหมืองทุ่งโปร่ง หมู่ที่5 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมทั้งคณะกรรมการโครงการฯ ได้แก่ นายประกอบ ค้าไม้ ปลัดอำเภอสูงเม่น, จ.ส.อ.ทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และนายประพันธ์ จันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโครงการฯด้วย

 

Share