การประชุมกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมหารือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อพิจารณาการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและพิการที่ขอความอนุเคราะห์ใช้รถกู้ชีพ ซึ่งเป็นรถที่เหมาะสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล

Share