ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562
**กำหนดรับสมัครจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
**สามารถรับเอกสารสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น1 อาคารหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือดาวน์โหลดเอกสารที่ www.phraepao.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมธาพร ป้อมคำ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร. 054-532485-8 ต่อ 108
Share