การประชุมประจำปี กลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยพลังไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านโพธิสุนทร หมู่ที่5

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยนายประพันธ์ จันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมประจำปี กลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยพลังไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านโพธิสุนทร ณ วัดโพธิสุนทร หมู่ที่5 ตำบลเวียงทอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง

Share